Vice Mayor’s Message on the Philippine Independence Day


Pinagdiriwang ngayong buwan ng Hunyo taong kasalukuyan ang ika-114 na kasarinlan ng ating bansang Pilipinas. Karugtong ng nakaraan ang kasalukuyan nating pagbubuklod-buklod bilang isang sambayanang nagkakaisa at lubos na namumukod-tangi sa kadahilanan ng ating pagpupunyaging maging malaya at iwaksi ang despotismong nagnanais pumaloob sa ating puso’t isipan.

Sa paglipas ng panahon, dumadaloy sa ating dugo ang kasaysayan ng ating minamahal na lupain,mula sa mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng buhay makamtan lamang ang ating ninanais na kasarinlan.  At noong ika-12 ng buwan ng Hunyo taong 1898, nakamtan ng bansang Pilipinas ang kalayaan na nararapat nitong matamasa mula sa mga mananakop.

Base sa tema ngayong taon na “KALAYAAN: Pananagutan ng Bayan para sa tuwid na Daan”, pinagtitibay nito ang progresibong pag-angat ng ating bansa mula sa mga dagok ng kahapon at pagtahak sa daang matuwid; hindi lamang sa mga nasa katungkulan, kundi para sa lahat ng Pilipinong bumubuo sa bawat kapuluan ng ating bansa. Mula sa pagiging isang Third World Nation, tayo ay umaangat mula sa karukhaan; ang Pilipinas, na ngayon ay kinikilala sa lahat ng parte ng mundo, dinadakila at binibigyang respeto.

Nakalagak na sa mga aklat, na ang iba ay nakahanay na sa mga silid-aklantan ang kabayanihan ng ating mga ninuno na lumaban makamtan lamang natin ang ating tinatamasang kalayaan ngayon. Sa ating makabagong panahon, ang talas ng isipan at busilak ng kalooban na pagbibigay atensyon na makatulong sa kapwa at mapaunlad ang kabuhayan ng bawat Pilipino ay ang ating tinatawag na makabagong Bayani. Isang makabagong bayani; isang katauhan na tumutulong at hindi nagnanais ng kapalit.

Sa ating lungsod ng Heneral Santos, tinatamasa natin ang paglago ng ekonomiya na nagbibigay oportunidad sa lahat, sa mga Generals at sa ating mga karatig-bayan. Bilang isang katauhan na lumilingkod sa ating sambayanan, sinimulan natin ang diwa ng tuwid na daan at malinis na pamamalakad para sa mga Generals. Isa itong hamon, ngunit kabalikat ang positibong pananaw ng bawat mamamayan ng lungsod, magtatagumpay tayo at maabot ang ating pinapangarap na pagbabago at mabilisang pag-usbong patungo sa mas maunlad na Heneral Santos.

Muli, Maligayang Araw ng KALAYAAN at ipagbunyi natin ang pagiging PILIPINO!

 

SHIRLYN L. BAÑAS-NOGRALES
VICE MAYOR
GENERAL SANTOS CITY


This post was written by Web Admin [cdt]

Posted in Messages