Vice Mayor’s Message on Philippine Education


“Ang edukasyon ay isang pangkalahatang karapatan, hindi isang pribilehiyo na para lamang sa iilan.”

Sa pagbubukas ng pasukan sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong taon, kabalikat nito ang mga pangarap ng bawat mag-aaral na nagsusumikap upang makamit ang kani-kaniyang hangarin na umunlad sa buhay at makamit ang tagumpay sa kanilang napiling larangan.

Ang edukasyon ay isang kasangkapan na humuhubog ng kamalayan at kakayahan ng bawat indibidwal. Isa itong aspeto ng pagsulong sa kaunlaran ng isang bansa. Hindi maiaalis na ang paglago ng ekonomiya ay nakasalalay sa mga taong naglaan ng oras na luminang ng kaalaman sa loob ng sild-aralan.

Isang karapatan ang edukasyon. Elitista man o maralitang nagsisikap. Sa loob ng silid-aralan, nagsisilbi itong maliit na pamayanan. Ang mga estudyante ay pinaglilingkuran ng gurong nagtuturo at gumagabay sa kanilang  kinabukasan.

Sa ating mga mag-aaral na lubos ang pagpupursige at pagtityaga sa pag-aaral, kayo ay inspirasyon sampu ng inyong mga masigasig na mga magulang, na pangunahan ang ating hamon sa makabagong panahon. Kayo ang aakay sa ating bansa sa ating inaasam na pagbabago.

Sa ating lungsod, pinagpapatuloy natin ang adhikaing makapagbigay ng karampatang suporta sa lahat ng mga  mag-aaral. Lubos nating pinapalaganap ang kaugaliang namana natin sa ating mga nakakatanda na  pagsikapan ang ating mga hinahangad. Sa bawat araw na ginugugol ng mga mag-aaral na makapasok lamang sa paaralan, karugtong nito ang pangarap hindi lamang ng mga magulang, kundi ng ating lungsod na sa nalalapit na hinaharap, tatamasain natin ang pag-usbong ng progresibo at mas makabayang lungsod ng Heneral Santos.

 

SHIRLYN L. BAÑAS-NOGRALES
VICE MAYOR
GENERAL SANTOS CITY


This post was written by Web Admin [cdt]

Posted in Messages